Przetwarzanie przez sklep internetowy danych klientów odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisów art. 16-22 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Przepisy te nie nakładają na sklep internetowy obowiązku publikowania regulaminu dotyczącego ochrony danych osobowych klientów.

Ładuję...