Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, należy poinformować firmę SAWART S.C., Lazurowa 14D/34, 01-315 Warszawa; tel.: (+48) 228262378, e-mail: sklep@sklepbaletowy.pl; adres korespondencyjny: SAWART, ul. Moliera 8, 00-076 Warszawa o decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Można także skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Paczki zwrotne prosimy kierować na adres: SAWART, ul. Moliera 8, 00-076 Warszawa.

Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu przysługującego na odstąpienie od Umowy. 

Ładuję...